Horváth Hilda: Szerelemből készültek

[ Műértő, 2016. december – 2017. január ]

Az Anno… sorozat első kötete 2004-ben jelent meg. Azóta már elkészült a 40., sőt nemrégiben jött ki a nyomdából a 41-ik: a porcelán teababákról. Igazi sikertörténet – még ha nincs is akkora visszhangja, mint amit megérdemelne.

Az 1992-ben alapított Tandem Grafikai Studió, László Zsuzsa és Faragó István alkotópárosa jól ismert kiadói körökben, évtizedek óta terveznek könyveket, s többek között a Magyar Iparművészet folyóirat arculata is a nevükhöz kötődik. Ezúttal teljesen saját márkáról, saját kiadványról és tervezésről van szó. Szembeszökő a kis formátum, amely nem újdonság, ha a külföldi könyvpiacot nézzük: vannak hasonló kiadványok nyugaton is (pl. a Flammarion La folie... sorozata), elérhető áron, a nagy méretű és drága képes albumok mellett. E kis kiadványok olyanok, mint egy régi zsebkönyvek vagy emlékkönyvek, és a tartalmukat illetően is múltbéli utazásra, az emlékek összeszedegetésére valók. Minden egyes kötet krúdys-szindbádi hangulat és kukkantás a múltba.

Az igényes könyvecskéknek szerény, mégis hívogató a küllemük, s a külcsínhez hasonlóan nívós a belbecs. A tárgyakat, a kis mérethez igazodva, már amennyiben lehetséges, életnagyságban publikálják. Négy kötettel indítottak. Hajdani kiadványok ihlették a grafika tárgykörébe vágó korai példányokat, majd azon következtek, amelyek egyéni látásmóddal közelítették meg Budapest épületetei: az apróságokra odafigyelve olyan részleteket felidézve, feltárva, amelyek mellett a ma embere szinte elsuhan. Dokumentálták a napjainkban még meglévő, de ki tudja, utódainknak vajon megmaradó ajtókilincseket, kukucskálókat, architektonikus monogramokat, aztán a legkülönfélébb tárgyak világát: bicikliket, vasalókat, gyűszűket, illatszeres flaskákat, zsebórákat, gombokat. Olyan műtárgyakat is feldolgoztak már, amelyek kivesztek, s ma már alig tudjuk, mi volt a rendeltetésük (táncrendek, morzsalapátok). Ezek a tárgyi emlékek egykori otthonok, enteriőrök, viseletek elengedhetetlen kellékei voltak; megformálásuk olyan igényességről árulkodik, amely meglepő és példaértékű ma is.

A Tandem számára mindig az a legfontosabb, hogy olyan apróságokat, s főként tárgyi emlékeket jelenítsenek meg, dolgozzanak fel, amelyek ritkán kerülnek a figyelem középpontjába, és amelyekből olykor mutatóba is alig akad példány (mű)tárgyaink nagymérvű pusztulása és az érdektelenség, közömbösség okán. Mégis, hála a magángyűjtőknek, akik lelkesen és a legkülönfélébb dolgokra is odafigyelve gyűjtenek, minden területnek megvan a gazdája. A sorozat kötetei a gyűjtőszenvedély határtalanságáról is tanúskodnak, magángyűjtemények rejtett kincseit tárják elénk, továbbá megmozgatják, bemutatják a gyűjtőknek azt a táborát, akik eddig kevesebb nyilvánosságot kaptak. Itt azokról van szó, akik nem csak meglátják az egykori hétköznapi tárgyak szépségét, de dokumentatív szerepüket is értékelik.

A gyűjtők a sorozat kötetei számára szívesen bocsátják rendelkezésre féltve őrzött tárgyaikat, s ma már kézről kézre adják a Tandemet. Így újabb és újabb ötletek születnek, s bőven vannak távlati tervek. A gyűjtőnek is érdeke, hogy kollekcióját dokumentálják és bemutassák a közönségnek. Néhány esetben ez a bemutatkozás nem maradt meg a könyv határain belül, hanem múzeumi illetve galériabéli nyilvánosság lett belőle. A táncrendeket felvonultató kötet publikált darabjai közül éppen százat adományozott az egyik gyűjtő, Marton Árpád az Iparművészeti Múzeumnak, amelyek ott a Gyűjtők vitrinében szerepeltek. A kenyérmorzsalapátok gyűjtője a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban kapott kiállítási lehetőséget, a cirádás kulcstartókat pedig ez egyik legjelentősebb hazai aukciósházban, a Nagyházi Galériában láthatta a közönség.

A könyvecskék 800-1000-1500 példányban jelennek meg. Mindez szinte teljes egészében a magyar piacra készül, bár az árnyképekről szóló könyvnek angol változata is megjelent, a gombokról összeállított kiadványt pedig először angolul publikálták. Az ár alig változott; az értékesítés újabb s újabb darabok előállítását fedezi – ugyanis a kötetecskék a házaspár lelkesedéséből, ügyszeretetéből és kulturális küldetéséből születnek. Ahogy már ők is többször megfogalmazták: „szerelemből készülnek”– a Tandem és a gyűjtők összefogásával.

A Tandem kétszemélyes vállalkozás. Kiadói, tervezői, szervezői munkájuk mellett már nincs kellő kapacitásuk arra, hogy terjesszék a kiadványokat. Ez pedig az egyik legnagyobb kihívás: az elkészült produktumot eljuttatni az érdeklődőkhöz, a vásárlókhoz. Minden nehézség ellenére ez is működik – bár lehetne szélesebb körű is –, de ez már nem rajtuk múlik. A nagy árréssel dolgozó nagykereskedelmi üzletek hálózatában hiába keressük a köteteket, azok a kis könyvesboltok és múzeumi shopok polcain sorakoznak. Egyre többen keresik a sorozat darabjait, s nemcsak a gyűjtők, hanem az érdeklődő nagyközönség is. Kifejezetten ajándékba adandó könyvekről van szó, amelyekről elmondható, hogy szép, jól válogatott a képanyaguk, gondos a tervezésük és arculatuk. Élvezetesek a szövegek is, amelyek művelődéstörténeti áttekintést nyújtanak, számos korabeli idézettel megtűzdelve.

Az Anno… sorozatnak előre rögzített kiadói terve nem volt, és jelenleg sincs. Szívesen fogadnak saját ötleteik mellé gyűjtői javaslatokat, s most is több téma feldolgozásán, anyagának összegyűjtésén fáradoznak párhuzamosan. Reméljük, minél előbb kötet lesz valamennyiből; hogy az évi 3-4 könyvecske továbbra is megjelenik majd, az egészen biztos. Várjuk a folytatást.