Néhány szó a Tandem Grafikai Stúdió –Anno– sorozatáról

Lassan-lassan a háttérbe szorulnak, darabokra törnek, elhalványodnak, majd végleg eltűnnek öregedő emlékeink és emlékképeink. A sorozat könyvecskéi – a maguk lehetőségeivel – orvosolni szeretnék a gyakran méltánytalan feledést. A csillogóan színes és monumentálisan hangos albumok divatos piacán kívül – reményeink szerint – van érdeklődő jelene is a múlandó idő cirógatni való tárgyainak és a velük kapcsolatban előbukkanó gondolatok megfogalmazásának. Ajándékozzuk hát meg egymást vele.

Díszes csempék

Díszes csempék

1927-ben, az American Art Galleries New York-i árverésén 9 darab 1600 körül készült »hollandi csempe, katonajelenetekkel« 925 dollárért talált gazdára. A közelmúltban Henry van der Velde (1863–1957) által tervezett egy szál Villeroy & Boch-csempe 95 euróért kelt el. Ugyanott egy meissenit 80 eurónál ütöttek le. Nálunk 60000 forintnál dőlt el Zsolnay négy eozinmázasának sorsa. Szépségük mellett érthető, hiszen »ha a csempe élettartamát csak 40 évre számítjuk, mely idő alatt a lemosáson kívül más kezelést nem igényel, olcsóbban jövünk ki, mint ha a falak festve lennének« – írták volt 1929-ben. E könyvecskében viszont igen olcsón juthatnak hozzá e csodákhoz…

 • Kapható

 • Terjedelme: 140 oldal
 • Mérete: 118x125 mm
 • Ára: 2700 Ft
 • ISBN: 978 615 5194 33 7
Világot járt anekdoták

Világot járt anekdoták

Bár az anekdota szó görögül »kiadatlant« jelent, ezért csupán szájról-szájra hagyományozódhatna, de e könyvecske nem hallomásból, hanem György Lajos (1890–1950) irodalomtörténész 1938-ban összeállított kötetéből szemezgette tréfás történeteit. Jelen formájában egybeterelgetve őket, az is kitudódik, hogy milyen szerteágazó múlt bújik meg mögöttük. A magyar szereplőkkel ismertté váltakról kiderül, hogy egykor a »globalizáció« széles útján vándoroltak ide-oda. S mikor a hazai kedélyvilágban gyökeret vertek, helyi vonásokat öltöttek magukra, néha új térben és idődimenzióban tűntek fel, vagy újabb megmosolyogtató elemekkel váltak még színesebbé.

 • Kapható

 • Terjedelme: 130 oldal
 • Mérete: 118x125 mm
 • Ára: 1950 Ft
 • ISBN: 978 615 5194 32 0
Zenei instrumentumok

Zenei instrumentumok

»Az ember lelki élete egységes egész, melyben minden mozzanat összefügg a másikkal és együttesen változik« – írta ezt dr. Prahács Margit 1926-ban.
Kifejtette, hogy a zene olyan kincs, amely elvezet egy általános művelődés irányába és a többi kultúrértékkel egyenrangú utat jár be. Ehhez kínálunk segítséget e könyvecskével, melyben az egykorvolt, furcsa nevű (philomel, dulcián, sarrusophone, bassethorn, czakan, schalmei, bombardon, helikon, eufonium, serpent) és a ma is ismert hangszerek 19. századi metszetei mellett a hozzájuk kapcsolható művészek, művészetek színes világát is bemutatjuk, hiszen a fülünk nem sorolható a szemünk mögé.

 • Kapható

 • Terjedelme: 124 oldal
 • Mérete: 118x125 mm
 • Ára: 2500 Ft
 • ISBN: 978 615 5194 31 3
A székesfőváros czímere – avagy a boldog békeidők

A székesfőváros czímere – avagy a boldog békeidők

A monarchiával történő kiegyezés után öt évvel, 1872-ben született a törvény: »Buda és Pest sz. kir. fővárosok, valamint Óbuda mezőváros és a Margit­sziget, ez utóbbiak Pest vármegyéből kikebeleztetvén, Buda-Pest főváros név alatt egy törvényhatósággá egyesíttetnek.« Egy évre rá, 1873-ban, címertannal foglalkozó akadémikusok fogadták el a közös város új, könyvecskénkben igen gyakran előforduló címerének tervét. A székesfőváros toldalék használatára a magyar király Ferenc Józseftől kaptak engedélyt 1892-ben: »megengedem, hogy Budapest főváros, mint magyar székvárosom, ezentúl Budapest fő- és székváros elnevezést használhassa.«

 • Kapható

 • Terjedelme: 160 oldal
 • Mérete: 118x125 mm
 • Ára: 2500 Ft
 • ISBN: 978 615 5194 30 6
Számolóczédulák

Számolóczédulák

A lepke és bélyeggyűjtés mellett a 19. század vége felé egy újabb gyűjtőszenvedély ütötte fel fejét, a számolócédulákat kezdték saját maguk számára megőrizni hölgyek és urak, kicsik és nagyok. Leginkább a kávéházak, vendéglők fizetőpincérei voltak ezeknek a reklámcélú »papírfecniknek« a terjesztői, hiszen »munkaköri kötelességként« kellett a vendég fogyasztási tételeit a cédulka üresen hagyott hátoldalára felvezetni, majd a fizetendő végösszeget azon kiszámolni és kasszírozni. A rendszeres törzsvendégeknek nemfizetésekor a számolócédulát szignálniuk kellett, hogy a legközelebbi alkalommal tartozásukat be tudják rajtuk hajtani.

 • Kapható

 • Terjedelme: 160 oldal
 • Mérete: 118x125 mm
 • Ára: 2500 Ft
 • ISBN: 978 615 5194 29 0
Aeronautika - vagy a levegő-égben való hajózás feltaláltatásának, s azáltal tétettetett egynéhány nevezetesebb utazásoknak leírása

Aeronautika - vagy a levegő-égben való hajózás feltaláltatásának, s azáltal tétettetett egynéhány nevezetesebb utazásoknak leírása

A szárazföldi lét nem bizonyult elegendőnek a kíváncsi homo sapiens számára, újabb kihívásokat keresve előbb a tengeren, majd a levegőben, s manapság a világűrben is szeretne »hajózni«. »Vajon nem tért-e le az emberi faj fejlődése a helyes útról?« – tette fel erre utaló kérdését Henrik Ibsen (1828–1906), amikor az aeronautika még mindössze száz évvel volt túl az első szárnypróbálgatásain.
De mi ne is repüljünk ennyire előre, mert a léghajó, vagy ahogy akkortájt nevezték: a fellengér izgalmas képi és írásos történetének sajnos csupán első két esztendeje fér bele e könyvecskébe, mivel a Montgolfier-testvérek sikeres bemutatója után igen gyakorivá váltak az ilyen jellegű események.

 • Kapható

 • Terjedelme: 120 oldal
 • Mérete: 118x125 mm
 • Ára: 2300 Ft
 • ISBN: 978 615 5194 27 6
Porczelán kávéscsészék

Porczelán kávéscsészék

A törökök már régóta mondogatják, hogy a kávé legyen olyan fekete, mint az ördög, legyen olyan erős, mint a halál, de olyan finom legyen, mint a szerelem! Mivel a szerelem nem ismer határokat, a kávézás világuralomra jutott. A 19. századtól a légyott helyét az egyre szaporodó kávéházak vállalták magukra. Törzs­vendéggé azok váltak, akik otthon laktak, de a kávéházban éltek. Ha két ember találkozni szeretett volna egymással, nem azt kérdezték meg, hogy te melyik utcában laksz, hanem, hogy melyik kávéházba jársz? Persze, azért az otthoni ­kávézás is megteremtette az imádnivaló kellékeit, melyeket nagy szeretettel tálalunk most Önök elé.

 • Kapható

 • Terjedelme: 150 oldal
 • Mérete: 118x125 mm
 • Ára: 2200 Ft
 • ISBN: 978 615 5194 25 2
Veterán automobilok

Veterán automobilok

Az autóközlekedésnek mindig is voltak környezetvédő ellenlábasai: Lermoos és Ehrwald tiroli községek tanácsai 1900-ban erősen tiltakoztak a környékükön áthaladó automobil-közlekedés terve ellen, mert ott legelők vannak, s az építendő úttesten a szarvasmarhák időnkénti áthaladását az »önjáró« kocsik akadályozni fogják. Sőt, ezen állatokat meg is vadíthatják. Mások az 1894 óta egyre gyakrabban megrendezett, minden áron mennél nagyobb sebességet megcélzó autóversenyek ellen emelték fel szavukat »a sebességben való kéjelgésből származó balesetek gyakorisága miatt«. Merjük remélni, hogy a könyvecskénkben látható old-timerek kedvezőbb fogadtatásban részesülnek.

 • Kapható

 • Terjedelme: 150 oldal
 • Mérete: 118x125 mm
 • Ára: 2200 Ft
 • ISBN: 978 615 5195 24 5
Mária a kisdeddel

Mária a kisdeddel

A kegyképek, kegyszobrok legtöbbje – csakúgy, mint könyvünk – Szűz Máriáról és fiáról szól. E téma megközelítéséhez Oscar Wilde mutatott nekünk egyfajta irányt, amennyiben maga a hitetlenség lenne a hit kezdete. A betegeknek nyújtott ismert jótanács – bízni a gyógyulásban már fél siker – hasonló gondolatra épül, mint »a szakrális kép­mások is lehetnek hit(el)es csodákra képesek«... Mivel a 16. századi katolikus tridenti zsinat szerint bármely egyházi képbe vagy szoborba vetett hit minden esetben magát az ábrázolt személyt illeti meg, így e kiadványt lapozgatva minden tiszteletünk Máriáé és a kisdedé kell hogy legyen.

 • Újra kapható

 • Terjedelme: 160 oldal
 • Mérete: 118x125 mm
 • Ára: 2100 Ft
 • ISBN: 978 615 5194 20 7
Szépemlékű retikülök

Szépemlékű retikülök

Egy nem reprezentatív kutakodás készült 1939-ben a női lélekől: mutasd a retikülöd, megmondom ki vagy! Aki kicsi, letisztult, sötét színű retikült hord, az praktikus gondolkozású, konzervatív lelkű, kissé fösvény és nagyon tartózkodó. Aki kicsi táskát hord, de színeset, teletömve zsebkendővel, erszénnyel, különböző kozmetikaszerekkel, följegyzésekkel és levelekkel, az már komplikáltabb egyéniség, tele becsvággyal, egy kis hiúsággal és sok szeszéllyel. Akinek nagy a táskája, az élénk fantáziájú csapodár természet, otthon nem érzi jól magát, magával kell hordjon két pár cipőt, egy rend alsóruhát, egy délutáni és egy estélyi ruhát, egy-két kalapot és egyéb apróságokat…

 • Kapható

 • Terjedelme: 140 oldal
 • Mérete: 118x125 mm
 • Ára: 2100 Ft
 • ISBN: 978 615 5194 23 8
Kopogtatók

Kopogtatók

Kopogni többféleképpen lehet, az alig hallható csendestől egészen az erőszakosig. Kezdjük a halkkal: az osztrák orvos Auenbrugger Leopold (1722–1809) által anno kitalált, s máig is ujjal alkalmazott diagnosztikai kopogtatás az emberi testtől vár feleletet. A másik végletet talán a 10. század kalandozó magyarja, Botond produkálta, amikor buzogányával törte be Konstantinápoly városkapuját. Mi azonban nem hangerejük alapján válogattunk a bejáratokon kopogtató fémtárgyak múltidéző világában, inkább a – néha fáradtnak tűnő – szépségüket igyekszünk megmutatni. Még zörgetni sem kell a be­bocsátáshoz, csak kézbe kell venni e könyvecskét.

 • Kapható

 • Terjedelme: 120 oldal
 • Mérete: 118x125 mm
 • Ára: 1950 Ft
 • ISBN: 978 615 5194 22 1
Bőröndczímkék

Bőröndczímkék

Földünket körbejárni sokféleképpen lehet: repülővel, vonattal, autóval, hajóval, de volt aki motorbiciklivel, sőt maga tekerte biciklivel és – amivel e könyvecske próbálkozik – csupán képzeletben. Az elszánt világutazóknak szálláshelyek tekintetében is gazdag a választék: a »híd alatt«-tól kezdve egészen az ötcsillagos szállodákig. A kiadvány a 20. század jellegzetes »vulkánfíber« koffereit megcélzó hotelek reklámgrafikáit gyűjtötte össze jóformán mindenhonnan. A majd’ száz évvel ezelőtti szállodák – vendégek által sem igazán ismert – belső életébe pedig egy egykori mindentudó hoteligazgató, Kurtz Béla könyve »idegenvezeti« az olvasót.

 • Kapható

 • Terjedelme: 128 oldal
 • Mérete: 118x125 mm
 • Ára: 1650 Ft
 • ISBN: 978 615 5194 16 0
Porczelán teababák

Porczelán teababák

Manapság ritkaságszámba megy, de száz éve még megszokott volt, hogy egy porcelánból készült baba egy látványosan méretes textil-szoknyában a »szalon« asztalán kellesse magát. Aki anno – illetlenül – a szoknyája alá kukucskált, felfedezhette ottlétének igazi célját: az oda helyezett teáskanna tartalmának minél további melegen tartását. Rövid ideig, csupán a 20. század első harmadában divatozott e teababák – világot bejárt – »asztalfoglalása«. Vastagon bélelt, kedvesen felcicomázott szoknyáik azóta kifakultak vagy megette őket a moly, de a »derék-hölgyek« porcelánrészei még mindig régi fényükben csillognak. Érdemes lesz rájuk vetni néhány pillantást…

 • Kapható

 • Terjedelme: 128 oldal
 • Mérete: 118x125 mm
 • Ára: 1650 Ft
 • ISBN: 978 615 5194 15 3
Magyar Királyi Dohányjövedékek

Magyar Királyi Dohányjövedékek

A dohányzás kultúrtörténetével foglalkozó könyvnek legalább a fülszövege legyen kötelességtudó és a rágyújtásról történő lebeszélés uralja e néhány sort: VIII. Orbán pápa (1568–1644) »ne tedd magadat a sátán kéményévé« felszólítása anno egyházi átokként sújtott le. Filozofikusabb ráhatással próbálkozott gróf Koháry István (1649–1731), miszerint »tanuld meg abból a füstből, amit az ég felé eregetsz, hogy így leszel hamarosan te is por és hamu«. Napjaink anyagias megközelítésével már Alphonse Karr (1808–1890) is »önkéntes adó«-nak nevezte a dohányért az államnak kifizetett összeget. Mégis minden eddigi próbálkozás sikertelen volt a »száraz részegség« visszaszorítására.

 • Kapható

 • Terjedelme: 144 oldal
 • Mérete: 118x125 mm
 • Ára: 1650 Ft
 • ISBN: 978 615 5194 12 2
A Liebig Társaság chromo-képeinek gyűjtőalbuma

A Liebig Társaság chromo-képeinek gyűjtőalbuma

Manapság a járókelők üzleti becserkészésének gyakori kiindulópontja egy »csábító« cetli kezükbe nyomása. Eredmény: vagy el sem fogadják, vagy galacsinként az első szemetesben landol. Pedig milyen szépen indult minden a 19. század második felében! A német Liebig Társaság nevét viselő időtálló gasztronómiai termék – a Liebig-húskivonat – grafikai sorozatai »gyűjtenimuszáj« szépségükkel a hirdetések mulandó területén is maradandó nevet szereztek maguknak. A vevőknek ajándékként adott, mindenféle ismeretet terjesztő remek reklámkártyákat Szántó András gyűjteményéből válogattuk össze – továbbélésre. Mert ezeket biztosan nem akarja majd senki eldobni.

 • Kapható

 • Terjedelme: 144 oldal
 • Mérete: 118x125 mm
 • Ára: 1650 Ft
 • ISBN: 978 615 5194 10 8
Czirádás kulcstartók

Czirádás kulcstartók

A közeli jövőben valószínűleg majd titkos kódszám, mágneskártya vagy mindig kéznél levő ujjlenyomat enged bejutni valahová. De manapság egy bezárt kapu vagy ajtó előtt a férfiak többnyire a zsebükben, hölgyek a táskájuk legalján kotorásznak kulcs vagy kulcskarika után. Bagdy András ritkaságszámba menő, így az újdonság erejével is ható gyűjteményéből kitűnik, hogy bő száz évvel ezelőtt még más volt a gyakorlat. A ruhák derekában – nadrág, szoknya, kötény »korcában« – a visszahajló »nyelve« segítségével beakasztott kulcstartók fityegtek. E megoldással napközben a kulcsok kézközelben lehettek és sem a kétkezi munkát, sem a semmittevést nem gátolták.

 • Kapható

 • Terjedelme: 112 oldal
 • Mérete: 118x125 mm
 • Ára: 1450 Ft
 • ISBN: 978 615 5194 09 2
Épült anno…

Épült anno…

A nyugdíjukat megszolgált pest­budai házak némelyikének »leépült ekkorésekkor« dátuma elvitathatatlanul napjainkhoz kötődik. Ebben a könyvecskében – nekik vigasztalásul, az olvasóknak mementóul – megmutatjuk a homlokzatukon még felfedezhető »épült ekkor­és­ekkor« évszámokat. A többnyire száznál több születésnapot megélt – Faragó István fotografálta – feliratok mellett felidézzük, hogy az adott évben éppen kiről, milyen műszaki vagy művészeti újdonságról, érdekes legről tudósított a korabeli sajtó. Persze nem meglepő, hogy sok leg-titulust – közte sajnos »a legnagyobb háború«-t is – az élet aztán alaposan átszerkesztett.

 • Kapható

 • Terjedelme: 128 oldal
 • Mérete: 118x125 mm
 • Ára: 1450 Ft
 • ISBN: 978 615 51940 8 5
Iránytűk

Iránytűk

Nem újkeletű felfedezés: a technikai fejlődés újabb és újabb, egykoron nélkülözhetetlennek hitt tárgyakat szorít ki kezünk ügyéből. Így váltak az iránytűk a gyorsan terjedő globális helymeghatározó rendszer, a gps-navigáció veszteseivé. Ta­kács Kornélia »irányt mutató« gyűjteményének bemutatásával igyekszünk feltérképezni a tájékozódást már csak önös célból folytató, elem nélkül is működő szerkezetek dicső múltját. Alapfokú szakmai ismeretként egy gyermekkorból visszacsengő mondókát várunk el: »előttem van Észak, hátam mögött Dél, balra a nap nyugszik, jobbra pedig kél«. Ez viszont legalább változatlan marad, amíg világ a világ.

 • Kapható

 • Terjedelme: 128 oldal
 • Mérete: 118x125 mm
 • Ára: 1650 Ft
 • ISBN: 978 615 51940 5 4
Zászlótartók

Zászlótartók

Mindenekelőtt szeretnénk leszögezni, hogy a könyvecskében díszelgő zászlótartók nem okolhatók azért, hogy történelmünk összevisszasága alatt milyen lobogó lengett bennük. Ők ugyanis – a politika helyett – inkább az épületek stílusvilágával próbáltak szolgálatkészen azonosulni. Egyáltalán nem tehetnek arról, hogy a zászlók és a politikusok mozgásának iránya ugyanazon természeti elemmel, a széllel kapcsolatos. Emellett írásba adjuk, hogy a múlt közéletéből idézett soroknak napjaink történéseivel való hasonlatossága csak a véletlen műve lehet, azok jó- vagy rosszhiszemű összevetése nem tudja megingatni a zászlótartók szépségébe vetett hitünket.

 • Kapható

 • Terjedelme: 128 oldal
 • Mérete: 118x125 mm
 • Ára: 1450 Ft
 • ISBN: 978 963 87919 3 1
Betéti könyvek

Betéti könyvek

Felmenőink jótanácsai közé tartozott, hogy a betétkönyvekhez csak végső esetben szabad hozzányúlni. Hát ez az idő – ha nem is úgy, ahogy ők gondolták – elérkezett. Persze az 1840-ben Fáy András agitációjára megalakult első hazai takarékpénztár és követőinek üdvös célja a szorgalom és takarékosság ösztönének felébresztésére, azóta sem vált idejemúlttá. Látványos »könyvelését« azonban a látványosnak mondott technikai fejlődés időközben kiiktatta. A kort dokumentáló adataik, grafikai és kalligráfiai gazdagságuk folytán megérdemlik, hogy sorozatunk egy könyvecskét szenteljen az ezen tekintetben továbbra is értékálló régi banki könyvecskéknek.

 • Kapható

 • Terjedelme: 144 oldal
 • Mérete: 118x125 mm
 • Ára: 1450 Ft
 • ISBN: 978 963 87919 0 0
Turistabot-jelvények

Turistabot-jelvények

A történelmünk során sokat csatangoló őseink a Kárpát-medencében letelepedve sem veszítették el vándorló kedvüket. Könyvecskénkben azonban nem a harcias kalandozásokra tekintünk vissza, hanem a békebeli turistabotokat díszítő, a múlt idilli, hátizsákos-bakancsos gyaloglásait hitelesítő fém jelvénykék bemutatásával emlékezünk az utak célállomásaira. Ezeket a menedékházakat, kilátókat, természeti és építészeti értékeket láttató apróságokat akasztottuk le kiadványunkhoz a szögről, hogy a súlytalanságukban is veretes ereklyék továbbra is látványos dokumentumai maradjanak az annak idején sikerrel megtett kilométereknek.

 • Kapható

 • Terjedelme: 144 oldal
 • Mérete: 118x125 mm
 • Ára: 1650 Ft
 • ISBN: 978 963 87126 3 9
A láterő javítása optikai eszközökkel

A láterő javítása optikai eszközökkel

Az éleslátásra – sajnos – nincs életre szóló garancia. Fabini János Theofil (1791–1847) szóhasználatával élve: »Mikor a’ láttehetség vidorsága megcsökken, az emberek vagy többet [káprázatokat, csillagokat, fénycsóvákat…], vagy kevesebbet látnak, mint a’ mi való.« A probléma üveggel történő korrigálása a 13. század óta ismeretes, s mivel a divat szemlélete azt is sulykolja, hogy a szemüveg öltöztet, nem lehet csodálkozni azon, hogy többnyire szemrevaló »szemre valók« kerültek ki az egykori optikusok műhelyeiből és kerülhettek bele e könyvecskébe. Szerény véleményünk szerint egy olvasói »látpróba« egyben élesítheti az elhomályosult múltat is…

 • Elfogyott

 • Terjedelme: 120 oldal
 • Mérete: 118x125 mm
 • Ára: 2200 Ft
 • ISBN: 978 615 5194 28 3
Fényképíró masinák

Fényképíró masinák

Reméljük, hogy minél többen kézbe veszik majd ezt a könyvecskét, de – félreértés ne essék – azért ez semmiképpen sem nevezhető a fényképezés kézi­könyvének! Nem beszél blendenyílás és zársebesség egymásrautaltságáról, lencsék, objektívok kardinális elemeiről, polárszűrőkről, gradációs görbéről, szín­hőmérsékletről... Akinek digitális masinája, vagy okostelefonja »tudásán« kívül ezekre szüksége van, az úgyis utánanéz a világhálón. Ezzel szemben viszont megismertet az előző generációk fotómasináinak változatos forma­világával, a nevesebb márkákhoz köthető meg­szállott személyekkel, azaz magával a fény­képezés megőrzendő, látványos múltjával.

 • Elfogyott

 • Terjedelme: 140 oldal
 • Mérete: 118x125 mm
 • Ára: 2100 Ft
 • ISBN: 978 615 5194 21 4
Legyezők

Legyezők

Nem kell nagy jóstehetségnek lenni ahhoz, hogy a klímaváltozás okán előbb-utóbb újra előtérbe fog kerülni a legyezők egykor hihetetlen divatja. Ahol nem segít be a hűsítő légkondi, egy fuvallatot generáló ventillátor vagy akár egy árnyékot nyújtó fa, ott »saját kézbe kell venni« a védekezést, azaz ki kell nyitni egy legyezőt. A könyvben szereplők – talán mondanunk sem kell – nem éppen használati értékük, hanem örökértékű szépségük miatt kerülnek bemutatásra. Abban persze már nem reménykedünk, hogy e régi legyezők egykor ismert jelbeszéde, »jelzésértékű« flörtölése szókimondó korunkban ismét a fiatalok kommunikációs eszköztárába kerül.

 • Elfogyott

 • Terjedelme: 144 oldal
 • Mérete: 118x125 mm
 • Ára: 1950 Ft
 • ISBN: 978 615 5194 19 1
Előző generác(z)iók talányos tárgyai

Előző generác(z)iók talányos tárgyai

Jócskán akadnak a világon olyan tárgyak, melyek egykori feladatát felkészült tudósok sora próbálja – néha eredmény nélkül – megfejteni. Nem tudni például, hogy mivégre csiszolt tökéletesen gömbölyűre Costa Rica ősi kultúrája vagy 300 darab óriás méretű követ. Könyvünkben lényegesen kisebb dolgok kerülnek terítékre és nem is a föld alól, hanem leginkább ritkán kihúzott fiókok mélyéről, felmenők dédelgetett hagyatékából, bolhapiacok kacatjai közül. Egykori szerepüket, használatuk mikéntjét próbáltuk ugyan közös erővel felderíteni, de azért az olvasóknak is marad lehetőségük emlékeik között keresgélni, fantáziájukat beindítani...

 • Elfogyott

 • Terjedelme: 128 oldal
 • Mérete: 118x125 mm
 • Ára: 1800 Ft
 • ISBN: 978 615 5194 18 4
Hand Shadows

Hand Shadows

While Peter Schlemihl, the fictional character by Adelbert von Chamisso (1781–1838), who lost his shadow, is inter­­nationally popular; the name of Anton Khünel (1673–1754), the alchemist who discovered his shadow, is less familiar. After long years of futile experiments in gold making, Khünel decided to give up alchemy, finding or realising that gold was already in his hands developed the amazing art of Shadow­graphy. Our small volume, with helpful instructions by Carl Willmann from 1916 and inspiring new drawings by András Felvidéki, is intended to rediscover this magic world, where shadow images can be created, to the amusement of the audience, simply by using your hands.

 • Sold out

 • Size: 88 pages
 • Dimensions: 118x125 mm
 • Price: 2000 HUF / 6 EUR
 • ISBN: 978 615 51941 3 9
Ollók és ollóféleségek

Ollók és ollóféleségek

Manapság olló(zás)ról leginkább a »copy« és a »paste« billentyűk egymás utáni jogtalan használatakor hallani a közbeszédben. Szóba jöhet még a rák gasztronómiai élvezete közben, esetleg a foci iránt érdeklődők emlegetik ily’módon az erről elnevezett mozdulatsort. Pedig az ollóféleségek »múltideje« és gazdag formavilága megérdemli, hogy alaposabban elmélyedjünk benne. Egy 1862-ben íródott meghatározás szerint az olló egy »metsző, hasító, nyírő eszköz, két darab éles vasból vagy aczélból, melyeket középtájon szeg foglal öszve, s füles fogatójuknál fogva öszve lehet zárni, és szétnyitni«. Ez a könyvecske reméljük bebizonyítja, hogy ennél azért jóval többet is érdemes tudni róluk.

 • Elfogyott

 • Terjedelme: 144 oldal
 • Mérete: 118x125 mm
 • Ára: 1650 Ft
 • ISBN: 978 615 5194 14 6
Pénzgyűjtő perselyek

Pénzgyűjtő perselyek

Nem szeretnénk túlontúl anyagias színben feltűnni, de a sorozatban (a régi betétkönyvekről megjelent kiadvány után) ez a téma is szorosan kötődik az életben nélkülözhetetlen pénzhez. Pénzszűkében megváltásként jöhet otthon rátalálni egy rég elfeledett perselyre, főleg ha csörög is benne valami. Ha esetleg kénytelenek voltak már megszabadulni tőle, ez a kis könyvecske igyekszik pótolni annak hűlt helyét. Alkalomadtán ugyan anyagiakban nem tud majd hasonló segítséget nyújtani, de néha elővéve felelevenítheti az aprópénz gyűjtésének egykor volt kultúráját és megható tárgyi változatait. Reméljük, hogy legalább lélekben még gazdagodhatnak is vele.

 • Elfogyott

 • Terjedelme: 104 oldal
 • Mérete: 118x125 mm
 • Ára: 1800 Ft
 • ISBN: 978 615 5194 17 7
Egyszervolt illatszerek ’s azok kicsinyke flaskái

Egyszervolt illatszerek ’s azok kicsinyke flaskái

Arra kérjük olvasóinkat, hogy ezúttal hagyják magukat az »orruknál fogva vezetni«, sőt az illatok – igencsak eseménydús – múltjának, régmúltjának megismeréséhez nem elégséges egyszerűen csak a »nózink« után menni, jól jöhet egy ilyesféle »guide«. Az érzékszerveink munkamegosztása között talán a szaglásra figyelünk a legkevésbé, pedig az – a jó illatoktól a kellemetlen szagokig – igen széles skálán befolyásolja kedélyállapotunkat. S mivel a csábítás trükkjéhez kreált szagolnivalók »illó« élményét csupán szavakkal reménytelen lenne bárkivel is megosztani, ezért egy másik érzékszervet, a szemet gyönyörködtető (illatszer)tartóikat hívjuk ehhez segítségül.

 • Elfogyott

 • Terjedelme: 128 oldal
 • Mérete: 118x125 mm
 • Ára: 1650 Ft
 • ISBN: 978 615 5194 11 5
Leghathatósabb arcz- és hajkenőcsök

Leghathatósabb arcz- és hajkenőcsök

»Bámulatos hatás. Teljesen ártalmatlan. Minden hölgy, aki szép lenni és tetszeni akar, és a szépségét legidősebb koráig fenntartani kívánja a Rogátsy-féle Liliana-crémet használja, mert csak ezáltal lehet a valódi szépséget elérni.« – így csalogatta kuncsaftjait 1898-ban kencéje megvásárlására a »Szent Istvánhoz« nevet viselő gyógyszertár patikusa Nagykikindán. A patinás »apothecá«-k rendet és bizalmat sugárzó eladóterei nehezen férnének bele sorozatunk kicsiny méretébe, de a »nevesített«, már régen kiürült porcelántégelyek annál inkább ide valók. Egyszer volt tartalmukról, azok készítőiről igyekeztünk jótékony hatású keveréket készíteni. Reméljük hatni fog!

 • Elfogyott

 • Terjedelme: 112 oldal
 • Mérete: 118x125 mm
 • Ára: 1450 Ft
 • ISBN: 978 615 51940 7 8
Divat-bemutató könyvecske

Divat-bemutató könyvecske

Az emberiség kultúrtörténete igazolja és cáfolja, hogy a nőknek koruktól független a divathoz való viszonya; igazolja és cáfolja, hogy a dekoltázs mérete ízlés és nem morál kérdése; igazolja és cáfolja, hogy a női divat kiemeli a test előnyeit és elrejti fogyatékosságait; igazolja és cáfolja, hogy a divat diktálható, irányítható; igazolja és cáfolja, hogy a napi divat mindig a kor szellemének tükre; igazolja és cáfolja, hogy a divat a gazdagság önkéntes adója lenne. De van egy nem meg­kérdőjelezhető bizonyossága a hölgyek divatjának: időnként visszatekint a múlt értékei felé. Ezt teszi most könyvecskénk is az 1930-as évek naftalinvédett modelljeinek színes bemutatójával.

 • Elfogyott

 • Terjedelme: 96 oldal
 • Mérete: 118x125 mm
 • Ára: 1450 Ft
 • ISBN: 978 615 51940 6 1
Zsebórák

Zsebórák

Való igaz, hogy manapság már a mobiltelefonról is leolvasható a pontos idő, de most más irányból járjuk körbe a múló idő megmutatásának egykor »fogas« kérdését. Az itt – elölről-hátulról, kívülről-belülről – megcsodálható, »idejét múlt« zsebórák között vannak, melyeket eleve nem a mi zsebünkhöz találtak ki, vannak családi ereklyeként őrzött, semmi pénzért nem eladók és vannak, melyekhez csupán tulajdonosaik tiszteletre méltó szépérzéke ragaszkodik igen erősen. Számunkra így csak az a lehetőség maradt, hogy – ezeket a felhúzással még manapság is életre kelthető, olykor 175 részből konstruált csodás szerkezeteket – legalább könyvalakban betehessük a zsebünkbe.

 • Elfogyott

 • Terjedelme: 144 oldal
 • Mérete: 118x125 mm
 • Ára: 1650 Ft
 • ISBN: 978 615 51940 4 7
Vasalók

Vasalók

A funkcionalitást fontos szempontnak tartó neves építészkettős, Molnár Farkas és Ligeti Pál az 1929-ben tervezte Delej-villa mosókonyhája mellé egy külön vasaló­szobát is kiötölt. Az elképzelést olyannyira megkedvelte Molnár úr felesége, hogy saját lakásukat is ebben a társasházban alakították ki. Mi csupán – ezzel a vasalókról szóló könyvecskével – azt szeretnénk elérni, hogy a »tűzzel, vassal« folytatásaként ezentúl ne az irtani, hanem a vasalni szó jusson olvasóink eszébe; …hogy a »kivasalt« jelzőről ne egy elszabadult úthenger rémképe táruljon eléjük, hanem egy ünnepi előkészületé; …hogy a homlok ráncai legalább a lapozgatás idejére kisimuljanak.

 • Elfogyott

 • Terjedelme: 112 oldal
 • Mérete: 118x125 mm
 • Ára: 1400 Ft
 • ISBN: 978 615 51940 3 0
Budapest Székesfőváros Állat- és Növénykertje

Budapest Székesfőváros Állat- és Növénykertje

A szentírásra hivatkozva állítjuk, hogy a világ első intézménye tulajdonképpen egy állat- és növénykert volt, melyet a »bűnbeesés« sajnos semmissé tett. Noénak – pár oldallal később – ugyan még sikerült újfent az Úr segítségével közös térbe összehozni családját mindenféle állatokkal, de a vész elmúltával »elvadultunk« egymástól. Az újkorban állatkertek próbálnak mintaadó helyszínt kínálni a felek békés egymásmellett éléséhez. Könyvünk is azon igyekszik, hogy a majd’ 150 éves pesti állat- és növénykert ilyen irányú törekvései és csodálatra méltó, 100 éves építészeti »műkincsei« továbbra is túléljék – sajnos halandó – lakóit és látogatóit. Fogadják örökbe.

 • Elfogyott

 • Terjedelme: 184 oldal
 • Mérete: 118x125 mm
 • Ára: 1650 Ft
 • ISBN: 978 615 51940 2 3
Old Buttons

Old Buttons

The mere button deserves more attention than we give it. Not just for their usefulness to our clothing or as a compliment to our fashions, or for the embarrassment which their loss can cause too! But with the company of our little book by Sylvia Llewelyn and her expertise, it will help you appreciate and find beautiful buttons, by their form, material, colour and quality that have been lost in time. Maybe you will discover a surprising button in your family button box, jar or tin that has remained hidden for decades, or even centuries, a memory of a past time, a small treasure; that we cannot call buttons worthless.

 • Sold out

 • Size: 136 pages
 • Dimensions: 118x125 mm
 • Price: 9 GBP
 • ISBN: 978 615 51940 1 6
Gombok

Gombok

A gombokra márpedig érdemes odafigyelni. Rendeltetésszerű használatuk véletlen elfelejtése, esetleg egynek is észrevétlen elvesztése igen kínos pillanatokat okozhat gazdájának. Könyvecskénkben viszont – Sylvia Llewelyn segítségével – rátalálhatnak az idô múlásával veszni látszó régi gombokra. Meglepő lesz a felfedezés, hogy eleink talán évtizedek óta ki nem nyitott gombosdobozai méretben, anyagban, formában, színben milyen változatos múltat őrizgetnek. Szeretnénk elérni, hogy e fellelt, jelentéktelennek semmiképp sem nevezhető szereplőknek – koruk divatján kívül – ezentúl Önökhöz is tartós kötődésük legyen.

 • Elfogyott

 • Terjedelme: 136 oldal
 • Mérete: 118x125 mm
 • Ára: 1650 Ft
 • ISBN: 978 615 51940 0 9
Prágai házjegyek

Prágai házjegyek

Mi a kezdetektől fogva sejtettük, hogy sorozatunkhoz kapcsolható témák kínálata jóformán határtalan. Ennek szó szerinti bizonyságául ezúttal külhonból, a páratlan szépségű Prága városának régies pompájából szolgáltatunk látni- és olvasnivalót. A középkor »olvasás­tudatlansága« miatt lakosaik a szaporodó épületeket – utcanév és házszám helyett – házjegyeikről kezdték számontartani. Ezen »jel-képek«, e régi házak és az anno bennük élők sorsa közötti összefüggéseket Holka László »szigorúan ellenőrzött« anekdotákkal hitelesíti, bővítendő ezzel a nagyon szerethető cseh kultúra sörtől az irodalomig majd' mindent magába foglaló területét. Járjunk utána!

 • Elfogyott

 • Terjedelme: 144 oldal
 • Mérete: 118x125 mm
 • Ára: 1650 Ft
 • ISBN: 978 963 87919 9 3
Közhasznavehető füvészkönyv

Közhasznavehető füvészkönyv

Bár korunk természettel foglalkozó kiadványai majd' megszólaló színes fotóikkal lezárták a »plánták« grafikai megjelenítésének csodálatos múltját, hadd szolgáltasson sorozatunk ezúton még egy kivételt. E célból John Lindley londoni professzor német nyelvű botanikakönyvének 1838 óta elsárgult oldalairól nyújtunk át továbbgondozásra ötven, nem hervadó szépségű illusztrációt. Ezeket naponta öntözni sem szükséges és mégis gyönyörködhetünk bennük! Mind emellett Diószegi Sámuel »közhasznavehetővé tétetett« és 1813-ban kinyomtatott »Orvosi Füvész Könyv«-éből ollózott bölcs tapasztalásokból igyekszünk a növények barátainak egy csokornyit átnyújtani.

 • Elfogyott

 • Terjedelme: 128 oldal
 • Mérete: 118x125 mm
 • Ára: 1650 Ft
 • ISBN: 978 963 87919 8 6
Morzsakefék és morzsalapátok

Morzsakefék és morzsalapátok

Sok mindenben takarékosabb szemléletet valló eleink már-már babonás hittel vigyázták, hogy az asztalról ne kerülhessenek morzsaféleségek a földre, mert az étel pazarlása szegénységet hoz a házra. Ezért mindig kéznél voltak az ennek megelőzését szolgáló, igencsak becses kefék és lapátok. Nem takarékoskodott viszont a 19. század végén a »Vasárnapi Ujság« irodalmi szerkesztôje a rosszalló szavakkal a laphoz beküldött »olvashatatlan« művekre adott válaszaiban. A megjelenésben reménykedő, ám kirostált szerzőket anno csúnyán lelombozhatták – a mi olvasóinkat viszont remélhetőleg feldobják – ezek a »morzsányi« terjedelmű ironikus kritikák.

 • Elfogyott

 • Terjedelme: 128 oldal
 • Mérete: 118x125 mm
 • Ára: 1450 Ft
 • ISBN: 978 963 87919 7 9
Módszeres tanmenet a szépíráshoz aczéltollszemekkel

Módszeres tanmenet a szépíráshoz aczéltollszemekkel

A technika fejlődésében ezer év valószínűtlenül hosszú idő. Pedig a lúdtoll, mint íróeszköz ennél is tovább szolgálta az írástudókat. Sem a szaruval, sem az üvegrudacskával való »fejlesztés« nem vált be. A 19. század elején befutott acéltoll végre – legalább ez ügyben – tehermentesítette a szárnyasokat és lendített a fémiparon. 1866-ban a piacvezető Birmingham-ben már hetente tíz tonna (!) acélból munkáltak apró tollszemeket. Ez a kifogyhatatlan fogyóeszköz nem csak a formatervezők fantáziáját mozgatta meg, hanem a szépírást oktatókét is. Betűbillentyűket nyomkodó korunkban egy 1922-es tanmenetet is felkínálunk a kalligrafikus kézírás elsajátításához.

 • Elfogyott

 • Terjedelme: 104 oldal
 • Mérete: 118x125 mm
 • Ára: 1400 Ft
 • ISBN: 978 963 87919 6 2
A »tavalyi« női kalapdivat

A »tavalyi« női kalapdivat

A női divat kapcsán negatívumként hangoztatott »tavalyi« jelző – jelen esetben – a 19. század virágzó második felét jelöli, mikor az egy főre jutó kalapszerűségek száma statisztikailag igen-igen magas volt. A hölgyek arcát megkoronázó, nagy becsben tartott fejfedők nem a fogason lógva, hanem dobozban vagy fejet formáló papírmassé állványon várták közszereplésük pillanatait. Az akkori »stylist«-ok fantáziadús kalapbemutatóit évente négyszer csodálhatta meg a nagyérdemű. Egy korabeli divatlap, a »Der Bazar« óvatosan leporolt illusztrációi segítenek eldönteni a kisasszonyok akkori kijelentésének: »egy tavalyi kalap nevetséges« – idejétmúlt igazságtartalmát.

 • Elfogyott

 • Terjedelme: 128 oldal
 • Mérete: 118x125 mm
 • Ára: 1450 Ft
 • ISBN: 978 963 87919 5 5
Gramophone-lemezek

Gramophone-lemezek

Volt egy magyar muzsikus – így szól a legenda – aki csudaszép dalokat komponált, de a legszebbeket, a melódiák gyöngyszemeit soha ki nem bocsátotta szobájának falai közül. Jóbarátainak eljátszotta néha otthon a zongorán, azután becsukta a fiókjába és ha nógatták, ha kérték, hogy adja közre, azt felelte: kár a közönségnek. A mi lemezünk éppen fordítva forog: szeretnénk közkinccsé tenni néhány múltidéző dallamot, bár ez ügyben a könyv-műfaj komoly akadály. De igyekszünk Simon Géza Gábor és Bajnai Klára fekete lemezeinek »aranyos czímkéi«-vel legalább egy kis port letörölni a régi cégekről és hallatni valamit a sercegő felvételek – itt »hallhatatlan« – szereplőiről.

 • Elfogyott

 • Terjedelme: 144 oldal
 • Mérete: 118x125 mm
 • Ára: 1450 Ft
 • ISBN: 978 963 87919 4 8
A bicziklizés tekervényes múltja

A bicziklizés tekervényes múltja

1869-ben nyitották meg Kertész és Eisert urak Pesten a „gyakorló-tanodá”-jukat, hogy az új sportszer, a veloczipéd helybeli kedvelőinek legyen alkalma közelebbről megbarátkozni azok gyakorlati használatba vételének addig ismeretlen technikájával. Negyedszázadra rá a Balatonnál egy szolgabíró a fürdővendégekre hivatkozva még próbálja tiltani a vasparipás korzózást, a sorra alakuló kerékpáros-egyletek 1897-ben már igen látványos, virágokkal feldíszített biciklis felvonulást rendeznek az Andrássy úton. A közkedveltté vált közlekedési eszköz – a polgárjogot mindinkább elnyerve – elindult a még manapság is kacskaringós, dimbes-dombos útján.

 • Elfogyott

 • Terjedelme: 152 oldal
 • Mérete: 118x125 mm
 • Ára: 1650 Ft
 • ISBN: 978 963 87919 2 4
A kaczkiás bajusz

A kaczkiás bajusz

A szemrevaló bajusz egy évszázad elteltével újra a divat kikerülhetetlen szereplőjévé vált. Bizonyítja ezt, hogy e férfias „küzdelemnek” már a 9. világbajnokságát rendezik meg 2009-ben Anchorage-ben (Alaska) és büszkék lehetünk, mert „magyaros bajusz” kategória is szerepel ezen versenyen; hogy 2005-ben egy nem kosztümös játékfilmet forgattak a franciák „La moustache” (A bajusz) címmel; hogy Balassi, Zrínyi, Rákóczi formai követőinek közreműködésével a bajusz.blog.hu aktív online-életet él. A kackiás szó eredetének ugyan nem sikerült utánajárnunk, de hogy hogyan néztek ki anno ezen jelzővel ellátott bajuszok, azt könyvecskénkben meg tudjuk mutatni.

 • Elfogyott

 • Terjedelme: 96 oldal
 • Mérete: 118x125 mm
 • Ára: 1200 Ft
 • ISBN: 978 963 87919 1 7
Kukucskálóablakok

Kukucskálóablakok

A kapuk ezen kis kémlelőnyílásait nevezhetjük akár a biztonsági kamerák ősének is. Rajtuk keresztül tudta meg a ház mestere, cselédje, lakója, hogy kik és miért szeretnének bebocsátást nyerni. Az épület design-ját magukon viselő kukucskálók a kaputelefonok elterjedésével elvesztették ugyan napi munkájukat, de díszes mivoltukkal – és Faragó István felvételeinek segítségével – igyekeznek itt újra szem elé kerülni. Mellettük egy 19. század végi »netes fórum«-ba, az Országos Hirlap jeligés levelezési rovatába kukucskálva a kapcsolatok intim felvételének és tartásának aranyos nyelvezetét leshetjük el. A mával való bárminemű hasonlatosságuk csak a véletlen műve!

 • Elfogyott

 • Terjedelme: 140 oldal
 • Mérete: 118x125 mm
 • Ára: 1450 Ft
 • ISBN: 978 963 87126 9 1
Monogramos házjelek

Monogramos házjelek

A középkorban azonosításként képi jelek díszelegtek egy-egy ház homlokzatán, hisz kevesen tudtak anno olvasni. A vörös sünt, az arany szarvast azonban felismerték. Később beköszöntött a családi címerek büszke divatja, mikor a nemesi rangnak ez a velejárója nemesbítette az utcaképet. A templomok bejárata fölötti Krisztus-betűjel – XP – is tulajdonképpen tulajdonost dicsőít. De itt és most egy hétköznapibb múltban kutakodik Buza Péter: a 19. század végén a műépítészek hathatós közreműködésével a cirkalmas monogramok kultusza kezdett kidomborodni az épülő házak homlokzatán. És ennek a porosodó látványnak járt – szó szerint – utána Faragó István Budapesten.

 • Elfogyott

 • Terjedelme: 144 oldal
 • Mérete: 118x125 mm
 • Ára: 1450 Ft
 • ISBN: 978 963 87126 5 3
Kéz-árnyképek

Kéz-árnyképek

Adalbert von Chamisso (1781–1838) magyarul is megjelent művében a saját árnyékát elvesztő Peter Schlemihlről többen olvashattak, de Anton Khünel-ről (1673–1754), aki rátalált saját árnyékára, már kevesebb az ismeretünk. Az aranycsinálóként sikertelen alkimista sikerrel fejlesztette pódiumképes műfajjá azt a régi aranyigazságot, hogy a kéz mindig kéznél van. Kiadványunk Carl Willmann 1916-ban kiadott német nyelvű »tankönyvének« és Felvidéki András mai rajzainak segítségével válik »képessé« ennek a különben eszköztelen, kisebb társaságokat anno a kéz ügyességével szórakoztatni tudó képalkotásnak az elsajátítására.

 • Elfogyott

 • Terjedelme: 88 oldal
 • Mérete: 118x125 mm
 • Ára: 1200 Ft
 • ISBN: 978 963 87126 4 6
Látványos produkcziók Tom Tit-től

Látványos produkcziók Tom Tit-től

A hazai televíziózás fekete-fehér őskorában Öveges professzor (1895–1979) azon tiszteletreméltó igyekezete, hogy a nebulókkal a »reál« tantárgyak alapjait játékos mutatványokkal megismertesse, korosztálytól független nézettségi csúcsokat döngetett annak idején. Sorozatunk most azzal kísérletezik, hogy időben még egyet visszalapozva, Arthur Goodnak (1853–1928), avagy írói nevén Tom Titnek a 19. század legvégén »jogosított magyar kiadásban« publikált hasonló mutatványait tegye újra közkinccsé. Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét arra, hogy a – Poyet korabeli illusztrációival – bemutatott produkciók utánzása nemhogy nem tiltott, hanem egyenesen kívánatos!

 • Elfogyott

 • Terjedelme: 144 oldal
 • Mérete: 118x125 mm
 • Ára: 1400 Ft
 • ISBN: 978 963 87126 6 0
Képes árjegyzék kívánatra bérmentve megküldetik

Képes árjegyzék kívánatra bérmentve megküldetik

Mindig tele a levélszekrény ládányi szórólappal. Legtöbbje – eredeti szándékától eltérően – csak a szemetes irányába való elmozdulásra késztet. Úgy száz évvel ezelőtt Szép Ernő ugyan már neheztelt a tolakodó reklám miatt, pedig azon időtájt a kereskedők még csak külön kívánatra juttatták el portékájuk kínálatát a c(z)élközönséghez. Ezt a könyvet olvasgatva – a régi termékek helyett – a régi hirdetések lenyűgöző nyelvi és grafikai charme-jára lehetünk vevők. A korabeli sajtókban tallózva már-már felcsillan a remény, hogy az idő múlása sok mindent megszépíthet. De sajnos erre a mai reklámanyagok dömpingjének nincs igazán nagy esélye.

 • Elfogyott

 • Terjedelme: 120 oldal
 • Mérete: 118x125 mm
 • Ára: 1200 Ft
 • ISBN: 978 963 87126 2 2
Egy legújdonabb tarokk-kártya

Egy legújdonabb tarokk-kártya

A 18–19. századi úri szalonok, vendéglők, kávéházak, rossz hírű lebujok társas életének összetartó szereplője a kártyapakli. Lapjain csatajelenetekben, történelmi személyek arcképében, vagy „reklámfogás”-ként egy-egy város épületeiben gyönyörködhetnek még a rossz lapjárásra panaszkodók is. Zsíros István pesti kártyafestő (aki 1869-ben az Első Magyar Kártyagyár Rt. egyik alapító tagja) az 1850-es években készítette el – egy korabeli útikönyvként is „olvasható” – kézzel festett kártyáját, mely a színesedő Pest és Buda (lát)képeivel illusztrálja könyvecskénket. A kártyázás „mívelődéstörténelmi” lapjaiba pedig Rácz Sándor 1895-ben publikált írásán keresztül tekinthetünk be.

 • Elfogyott

 • Terjedelme: 64 oldal
 • Mérete: 118x125 mm
 • Ára: 950 Ft
 • ISBN: 978 963 87126 0 0
Régi idők sportérmei

Régi idők sportérmei

A sportversenyek száz évvel ezelőtt mért eredményei esetleg csalogathatnak mosolyt az ajkunkra, de az akkoron kiérdemelt érmek igényes megmunkálását méregetve, már nem mi állunk nyerésre. A sokasodó sport- és tornaegyletek mellett nem véletlenül alakult meg már 1905-ben az Éremkedvelők Egyesülete. A korabeli szobrászatnak csak méretében legkisebb tárgyait – egy-egy fémbe öntött medált, plakettet – a győztesek után most mi is kézbe vehetjük. Ebben a könyvecskében ugyanis Takács Ferenc, és a muzeális magyar sportérmek „válogatott"-ja próbálja meg újra mozgásba hozni a klasszikus sportágak történetekben és emberi nagyságokban gazdag múltját.

 • Elfogyott

 • Terjedelme: 128 oldal
 • Mérete: 118x125 mm
 • Ára: 1450 Ft
 • ISBN: 978 963 86618 8 7
Képes franczia mesék La Fontaine-től

Képes franczia mesék La Fontaine-től

Valószínűsíthető, hogy minden – 17. század után felnövekvő – generáció találkozott legalább egy olyan könyvvel, amelynek elolvasását nem tudta vagy nem akarta kikerülni. És persze nem azért, mert kötelező olvasmány volt az iskolában. A Bibliától a Harry Potterig terjedő címek közül a változó világ változó értékrendje sok sikert feledésre ítélt, de sorozatunk változatlanul toplistásnak érzi La Fontaine többkorosztályos állatmeséit. Reklámszövegként a rókát idézzük: »Ez bölcs leczke, sokat ér, ne add tíz ilyen sajtér'«. Mi meg a hollóval együtt levonhatjuk azt az örök tanulságot, hogy – Shakespeare után szabadon –, mese az egész világ.

 • Elfogyott

 • Terjedelme: 128 oldal
 • Mérete: 118x125 mm
 • Ára: 1200 Ft
 • ISBN: 978 963 87126 1 5
Tánczrendek

Tánczrendek

Volt idő, mikor még az udvari kamara pályáztatta a kizárólagos engedélyt egy-egy bál megrendezésére. És ez nem bárhova szólt: csak a tartományi fővárosokra. És nem akármikor: csak Vízkereszt és Húshagyó kedd között. És nem akármiben megjelenve: klakkos-frakkos-lakkos férfiúk kérhették egy táncra a fodros-bodros leánykákat. És nem is akárhogyan: az örök emléknek szánt (és minden udvarlás nélkül azzá is váló) táncrendekben kellett – nevük bejegyzésével – előre lestoppolni a kiválasztott partnert. Ezeknek az ötletekben gazdag kis relikviáknak az előkerülésével érezhetjük át igazán, hogy a (táncz)rend volt a lelke mind ennek.

 • Elfogyott

 • Terjedelme: 160 oldal
 • Mérete: 118x125 mm
 • Ára: 1650 Ft
 • ISBN: 978 963 86618 9 5
Fényirdák, fényképészeti műtermek

Fényirdák, fényképészeti műtermek

Manapság majd' mindenki készít fotót. A digitális fényképkészítés technikai birtoklásának hétköznapi természetességéből érdekes visszalapozni a fényírás egy régmúlt időszakába, mikor majd' mindenki fotografáltatta magát. Számtalan fényképészeti műterem kínálta szolgáltatásait a kartonra kasírozott kópiák hátlapján. Ebben a csöppke könyvben ezek a – családi albumokban a másfél évszázad változásait átaludt – „verzók" igyekeznek a maguk grafikai szépségét önöknek bemutatni, s az 1883-ban havonta megjelenő kolozsvári Fényképészeti Lapok próbálja az akkori, mintegy ezer magyar fotográfusnak szóló írások felidézésével a kor látens képét előhívni.

 • Elfogyott

 • Terjedelme: 176 oldal
 • Mérete: 118x125 mm
 • Ára: 1650 Ft
 • ISBN: 978 963 86618 4 4
Kísérlet annak bizonyítására, hogy a bölcselkedés nem más, mint a meghalás tudománya

Kísérlet annak bizonyítására, hogy a bölcselkedés nem más, mint a meghalás tudománya

Az ember az élet dolgairól bárhol szívesen beszélget, de a halálról inkább csak egy temető meglátogatásakor gondolkodik el. A sírkertek csendje, nyugalma, a síremlékek megható időtlensége elfogadhatóbbá teszi az elkerülhetetlen elmúlást. Lelkünknek jót tenne néha az élet megszűnéséről is elbeszélgetni valakivel. Ehhez próbál társul szegődni Michel de Montaigne, az 1572-ben írt Essai (I.) című bölcselkedésének XIX. fejezetével (Que philosopher c'est apprendre a mourir). „Társalkodó" könyvünk számára az 1922-ben megjelent Kner-kiadványból kölcsönöztük Lehel István magyar fordítását, Faragó István felvételein pedig budapesti temetők megkövült nyugalmát.

 • Elfogyott

 • Terjedelme: 64 oldal
 • Mérete: 118x125 mm
 • Ára: 600 Ft
 • ISBN: 978 963 86618 1 X
Ismeretlen szerző silhouette-rajzainak átformálásával illusztrált Csipkerózsa

Ismeretlen szerző silhouette-rajzainak átformálásával illusztrált Csipkerózsa

A silhouette-képek divatjának a rokokóban kiteljesült nagy korszaka már réges-régen elmúlt. A legtovább talán a gyermekek lelkében kapott menedéket, megértést. Idősebb dajkák, ovónők jóvoltából a megfigyelés és formakifejezés ötletes eszköze maradt a színes papíros és az olló. Ebben a mesés-könyvecskében nem csak Csipkerózsa támad fel az ifjú herceg csókjától, hanem egy anno közkedvelt illusztrációs stílus, az árnyékkép is feléledhet az olvasók és ifjú csodálóik kegyeiből. Stúdiónk az Altay Margit fordította és szerkesztette – 1926 körül megjelent – Pallas-kiadvány szövegét és rajzait alakítgatta át e csöppke könyv céljaira.

 • Elfogyott

 • Terjedelme: 96 oldal
 • Mérete: 118x125 mm
 • Ára: 950 Ft
 • ISBN: 978 963 86618 3 6
Kapukilincsek

Kapukilincsek

A leggyakrabban „kezünk ügyébe" kerülő tárgyak sorrendjében előkelő helyet foglal el a kapukilincs. Naponta jónéhányszor nyitjuk-zárjuk a bajárati ajtót, egy emeletes lakóháznál még többször, középületeknél meg jóformán „egymásnak adjuk a kilincset". Sokszor már csukott szemmel... Ebben a csöppke könyvben a múlt század budapesti történéseit így vagy úgy, de átvészelt, kezünk nyomát magukon viselő míves kilincsek igyekeznek – Faragó István felvételeivel – látványukat megőrizni, a rajtuk „kilincselők" történetét pedig – Buza Péter tolmácsolásában – elmesélni. Fogadják szeretettel.

 • Elfogyott

 • Terjedelme: 144 oldal
 • Mérete: 118x125 mm
 • Ára: 1450 Ft
 • ISBN: 978 963 86618 0 1
Gyűszűk

Gyűszűk

Ismeri ugye az „itt a piros, hol a piros"-ként elhíresült, a nyilvános helyeken ugyan tiltott, otthon pedig teljesen feleslegesen űzhető látványos játékot? Nos, ez egyike a nem magyar találmányoknak. A ködös Albionban három gyűszűvel és egy kicsi golyóval „thimble rigging" néven már a 18. század elején játszották. Értelemszerűen arra lehetett fogadni, hogy éppen melyik gyűszű alatt tartózkodik a golyó. E könyvben azonban a jóval hasznosabb gyűszűknek a cirádás múltjába invitálja önt Tóth György. A gyűszűkészítők remekeinek igyekvő szépségét – úgy gondoltuk – nekünk már nem szükséges tovább nagyítani, csak gyűjteményét tárgyszerűen bemutatni.

 • Elfogyott

 • Terjedelme: 68 oldal
 • Mérete: 118x125 mm
 • Ára: 950 Ft
 • ISBN: 978 963 86618 7 9
Világos indul és a harmadik lépésre mattot mond

Világos indul és a harmadik lépésre mattot mond

Kempelen 18. századi „sakkjátszó automat”-jától a 20. századi Deep Blue számítógépes sakkprogramig már kétszáz év is eltelt. A gondolkodó ember ez alatt az idő alatt számtalan új dolgot kitalált, sok régit kirostált, nyelvet megreformált, de a sakkjáték zseniális szabályait változatlanul hagyta. A 19. században született – és a Vasárnapi Ujságban anno heti rendszerességgel közölt – háromlépéses szellemi tornagyakorlatokkal szeretné e könyvecske a fitness-divatot kiegészíteni. Próbáljuk meg a – kortól minden értelemben független – feladványok megfejtésével fejünket trenírozni. Egy évnyi anyagot mellékelünk hozzá. Világos indul...

 • Elfogyott

 • Terjedelme: 128 oldal
 • Mérete: 118x125 mm
 • Ára: 1200 Ft
 • ISBN: 978 963 86618 6 0
Czélszerű szabadalmak leírásai

Czélszerű szabadalmak leírásai

E kis könyv célja a 19. század legvégén élvezett technikai és nyelvi lelemények – irattárak pincéjébe szorult – finomságait a 21. századhoz fölkérni. A kutakodó feltalálók hasznavehető ajánlatából: A légcsatornás gyertya, mi által az elégés tökéletesebb lesz, és a fénye fokozódik. A levéltitok szentsége ellen törőt szándékától visszatartó újítás a levélborítékon. Új módszer, hogy a palettára való rászáradás által festék ne menjen kárba. Tornaszerek karok és lélegző életművek erősítésére. Méregtől tökéletesen mentes légyvesztő-papíros kenete. Jól illedő szabás-minta készítése. Hintázó szék önműködő legyezéssel.

 • Elfogyott

 • Terjedelme: 128 oldal
 • Mérete: 118x125 mm
 • Ára: 1400 Ft
 • ISBN: 978 963 86618 2 8